نمایش صفحه اتمام شارژ‌ به چه صورت می باشد ؟
صفحه اتمام شارژ یا زمان کاربر

صفحه اتمام شارژ یا زمان کاربر

بعد از اتمام ترافیک یا زمان سیستم به صورت خودکار آن کاربر را در گروه کاربران منقضی وارد کرده و این گروه با داشتن Ip pool منحصر به این مورد کاربر را به صفحه اتمام شارژ منتقل کرده و با نمایش صفحه اتمام شارژ‌ از کاربر می خواهد تا سرویس خود را تمدید کند.

لازم به ذکر است که حتی اگر کاربر قبل از قطع شدن اتصال ترافیک (Credit )‌ را به زیر ۰ برساند توسط سیستم به صورت خودکار Credit مثبت دریافت کرده تا بتواند دسترسی به پنل و شارژ‌ آنلاین داشته باشد.

سیستم به صورت هوشمند نام کاربر و نام کاربری متصل را در این صفحه نمایش داده می شود .

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.