نمایش صفحه اتمام شارژ‌ به چه صورت می باشد ؟

بعد از اتمام ترافیک یا زمان سیستم به صورت خودکار آن کاربر را در گروه کاربران منقضی وارد کرده و این گروه با داشتن Ip pool منحصر به این مورد کاربر را به صفحه اتمام شارژ منتقل کرده و با نمایش صفحه اتمام شارژ‌ از کاربر می خواهد تا سرویس خود را تمدید کند. لازم به ذکر است که حتی اگر کاربر قبل از قطع شدن اتصال ترافیک (Credit )‌ را به زیر ۰ برساند توسط سیستم به صورت خودکار Credit مثبت دریافت کرده تا بتواند دسترسی به پنل و شارژ‌ آنلاین داشته باشد. سیستم به صورت هوشمند نام کاربر و نام کاربری متصل را …

ادامه مطلب »