آموزش نصب IBsng نسخه 1.24 رایگان

همانطور که می دانید برای استفاده از سیستم یکپارچه مدیریت کاربران IBSmng نیاز به سرور IBSng دارید که در آموزش این پست به صورت کامل آموزش نصب آن را قرار خواهیم داد

ابتدا نسخه Linux CentOs 6.9 Minimal را نصب کرده و سپس به روش زیر IBSng را نصب کنید

در صوتی که نیاز دارید کارشناسان ما به صورت کامل و جامع IBSng را بر روی سرور شما نصب و کانفیگ کنند از طریق این لینک می توانید اقدام نمایید

در اولین قدم بسته های مورد نیاز را نصب کنید :

yum -y install httpd postgresql-server postgresql-python bzip2 php php-mysql php-common php-soap php-pdo php-common php-cli php-curl php-pgsql php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-cli php-pear php-mysql mysql-server

سرویس ها را تنظیم کنید تا در زمان بالا آمدن سیستم اجرا شوند :

chkconfig httpd on

chkconfig postgresql on

حال سرویس ها را استارت کنید :
service httpd start
service postgresql start
فایل var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf / را با ویرایشگر باز کنید
nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
سپس خط زیر را به ابتدای آن اضافه کنید :
local IBSng ibs trust
سرویس را شروع مجدد کنید :
service postgresql restart
حال دیتابیس و کاربر مورد نیاز IBSng را ایجاد کنید :
su – postgres
createuser ibs
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
logout
فایل IBSng را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید :
wget DOWNLAOD_URL
tar xvfj IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local/
فایل /usr/local/IBSng/scripts/setup.py را اجرا کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

#./setup.py

1 Install

2 Test DB Connection and Continue

2 Compile Configuration and Continue

1 Import Tables and Continue

Enter System password

1 Copy ibs.conf to ‘/etc/httpd/conf.d’

2 Chown apache directories to ‘apache’

5 Continue

1 Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d

3 Continue

1 Link Init file in /etc/init.d

2 Set IBSng to start on reboot

b Back to main menu

x Exit

اعداد را به ترتیبی که نوشته شده وارد کنید.

سرویس IBSng را استارت و httpd را شروع مجدد کنید

service IBSng start

service httpd restart

حال از طریق آدرس http://ip-address/IBSng/admin می توانید به محیط مدیریتی IBSng وارد شوید.

نام کاربری مدیر system می باشد که پسورد آن را در زمان نصب وارد کرده اید.

 

در صوتی که نیاز دارید کارشناسان ما به صورت کامل و جامع IBSng را بر روی سرور شما نصب و کانفیگ کنند از طریق این لینک می توانید اقدام نمایید

 

طاهر 16 سپتامبر 2018 0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.